2
NÔNG NGHIỆP XANH PHƯƠNG NAM

NÔNG NGHIỆP XANH PHƯƠNG NAM

Đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp cà phê nhân xanh với nguồn nguyên liệu chính từ nông dân trong Hiệp hội cà phê bền vững 4C, UTZ Rainforest  tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

  • Gia công rang xay với dòng máy hotair công nghệ Đức.
  • Cung cấp cà phê hạt rang/xay cho quán với giá nhà máy
  • CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

Xem thêm