Bộ Nguyên Tắc 4C MỚI

Nội dung

Hiệp hội 4C ra mắt Bộ quy tắc mới, tiêu chuẩn bền vững khởi điểm cho ngành cà phê. Được hình thành để đáp ứng nhu cầu của các nông hộ, Bộ quy tắc mới sẽ là công cụ đem lại tác động tích cực cho cộng đồng trồng cà phê ngày càng gia tăng, giúp họ có được bước đầu tiên hướng tới bền vững. Bộ quy tắc 4C trước đây được hơn 415.000 nông hộ và 1.1 triệu người làm thuê từ 24 quốc gia sử dụng.

Trong năm 2014, đã có 41 triệu bao cà phê tuân thủ 4C được sản xuất, xấp xỉ 29% sản lượng cà phê toàn cầu[1]. Với Bộ quy tắc mới, tham vọng mở rộng hơn, tiếp cận tất cả các nông hộ trồng cà phê trên toàn thế giới với các tiêu chí bền vững cơ bản. Cuối cùng, Bộ quy tắc mới tập trung tăng cường tính toàn diện và đặc tính khởi điểm của mình, tăng tính khả thi, rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Các nông hộ sử dụng Bộ quy tắc mới sẽ được hưởng lợi từ việc: Nhấn mạnh Sản xuất cà phê là một hoạt động kinh doanh. Bộ quy tắc mới giúp các nông hộ tăng tính kinh doanh hơn một hoạt động trồng cà phê đơn thuần thông qua việc bổ sung nguyên tắc lợi nhuận và năng suất (Sản xuất cà phê là một hoạt động kinh doanh) và tập trung ghi chép các khoản thu chi chính.

Bộ quy tắc mới cũng giúp các nông hộ hiểu rõ hơn cách họ có thể cải thiện mức sống của mình. Thay đổi để hỗ trợ nhiều hơn cho các nông hộ quy mô nhỏ lẻ. Thứ tự của Bộ quy tắc đã được thay đổi; Bộ quy tắc sửa đổi bắt đầu với việc tập trung vào phương diện kinh tế, để nhận ra cái gì là quan trọng nhất đối với các nông hộ. Bộ quy tắc mới cũng đề cập cụ thể đến các nông hộ quy mô nhỏ lẻ, do đó phù hợp hơn với đa số các nông hộ và giúp tài liệu dễ hiểu hơn. Thay đổi phương pháp tiếp cận đối với thuốc BVTV: Danh mục thuốc BVTV mới hoàn toàn đồng nhất với danh mục thuốc BVTV của các tiêu chuẩn bền vững khác và tập trung vào các thuốc BVTV cần thiết cho cà phê. Bộ quy tắc mới đảm bảo điều kiện bảo hộ cá nhân tối thiểu được duy trì trong quá trình quản lý thuốc BVTV và nâng cao kiến thức sử dụng thuốc BVTV cũng như hướng dẫn về Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp (IPM) cho nội bộ Đơn vị 4C. Gộp các tài liệu và các yêu cầu vào một tài liệu.

Các yêu cầu áp dụng cho các Đơn vị 4C trước đây nằm rải rác trong các tài liệu khác nhau, giờ đây được gộp chung vào Bộ quy tắc. Ngôn từ được sửa đổi rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Bộ quy tắc sửa đổi là kết quả của sự tham vấn toàn cầu và quá trình sửa đổi diễn ra trong hơn một năm với sự tham gia của hơn 240 tổ chức, bao gồm các nông hộ trồng cà phê, các đơn vị kinh doanh, các đơn vị chế biến, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu và các đơn vị kiểm tra xác nhận từ 15 quốc gia.

Ngoài các vòng tham vấn chính thức, Hiệp hội 4C cũng thu thập ý kiến góp ý từ các Đơn vị 4C, các đánh giá viên và các đánh giá độc lập trong 5 năm qua về khả năng áp dụng của Bộ quy tắc. Các ý kiến đóng góp từ nhiều phía giúp Hiệp hội 4C xác định và nhận ra khó khăn mà các nông hộ đang phải đối mặt, đặc biệt các nông hộ quy mô nhỏ lẻ, và bắt đầu quá trình sửa đổi với mục đích xây dựng một Bộ quy tắc khởi điểm có tác động thực sự. “Bộ quy tắc sửa đổi là kết quả từ việc lắng nghe ý kiến của hàng trăm bên liên quan. Trọng tâm là nhìn vào những gì đang diễn ra trong thực tế, lắng nghe ý kiến của các nông hộ và tìm cách giúp họ vượt qua khó khăn.

Chúng tôi tin rằng Bộ quy tắc mới sẽ giúp nhiều nông hộ trồng cà phê hơn gia nhập hành trình bền vững.” John Schluter, Chủ tịch Ban kỹ thuật của Hiệp hội 4C – cơ quan phụ trách quá trình sửa đổi Bộ quy tắc, chia sẻ.

Các Đơn vị 4C có thể bắt đầu sử dụng phiên bản mới của Bộ quy tắc (v2.0) từ ngày 01/07/2015. Phiên bản cũ (v1.3) vẫn có giá trị song song đến hết ngày 30/06/2016. Do vậy các Đơn vị 4C thực hiện kiểm tra xác nhận từ ngày 01/07/2015 có thể chọn thực hiện và được kiểm tra xác nhận dựa trên phiên bản mới v2.0 hay phiên bản cũ v1.3 trong giai đoạn chuyển giao một năm này. Kể từ ngày 01/07/2016, phiên bản v2.0 sẽ được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các Đơn vị 4C. Để tìm hiểu thêm về quá trình sửa đổi cũng như những thay đổi trong Bộ quy tắc, vui lòng đọc tài liệu Tóm tắt Bộ quy tắc 4C sửa đổi năm 2014."