Robusta Rang Mộc Sàng 18

MSP: robusta-rang-moc-sang-18
  • Robusta Rang Mộc Sàng 18
  • Tiêu chuẩn cà phê nhân đầu vào đạt chuẩn: TCVN 4193:2005.
  • Đặc điểm: Cafein cao hơn Arabica, vị nhẹ hơn Culi, mạnh hơn so với Arabica.
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Vùng trồng: Cư M’gar-DakLak, Đắk R’Lấp-Dak Nông, Di Linh Lâm Đồng.
Tình trạng:
Còn hàng
  • Thông Tin Sản Phẩm