Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm Nhìn: Là Doanh Nghiệp tiên phong trong Đầu Tư và Phát Triển nền Nông Nghiệp hữu cơ, nền Nông Nghiệp không sử dụng phân bón hóa học, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển Nông Nghiệp theo hướng bền vững. Trở thành Doanh Nghiệp hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Nông Nghiệp có chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sứ mệnh: Nâng tầm giá trị NÔNG SẢN VIỆT NAM. " Nâng tầm giá trị cafe VIỆT"