Nhân Robusta Loại 1 Sàng 18 Bắn màu

 • Liên hệ

NHÂN ROBUSTA  LOẠI 1 SÀNG 18 Bắn màu

 • Tiêu chuẩn/Standard: TCVN 4193:2005
 • Xuất xứ/made in: Viet Nam
 • Vùng trồng/Cultivation area: Cư M’Gar-Daklak, Dak R’Lap-Dak Nong.

Chuyên mục:

NHÂN ROBUSTA  LOẠI 1 SÀNG 18 Bắn màu

 • Robusta loại 1 sàng 18 bắn màu
 • Đen (Black): 0.1% max
 • Vỡ (Broken): 0.5% Max
 • Tạp chất (Foreign matter): 0.1% max
 • Độ ẩm (moisture): 12.5% max
 • Tỷ lệ trên sàng (% over screen): 90%
 • Qui cách đóng bao (Bagging methol) : Bao PP 60kg,
 • Cơ quan kiểm định độc lập (independent testing) : Cafecontrol Company
 • Tiêu chuẩn/Standard: TCVN 4193:2005
 • Xuất xứ/made in: Viet Nam
 • Vùng trồng/Cultivation area: Cư M’Gar-Daklak, Dak R’Lap-Dak Nong.

Sản phẩm liên quan

DakTô Coffee send to you Many thanks for your trust and confidence.