Giá Trị Cốt Lõi

 • Trách nhiệm
 • Cam kết
 • Chia sẻ
 • Luôn thay đổi để hoàn thiện
 • Tận tâm trong công việc.
 • Phương Châm hoạt động:

Lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm

Lấy Chân thành và Chính trực làm nền tảng trong giao tiếp

Lấy Cam kết, chia sẻ và trách nhiệm làm động lực.

Tự bạch: 

Trong cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, lúc sang lúc hèn. Cuộc đời không ai không có lầm lỗi, điều quan trọng là chúng ta nhận ra được những làm lỗi và nguyện không tái phạm, đó mới là điều thật sự ý nghĩa và đáng quý.

Người sáng lập luôn tâm nguyện áp dụng và thực hành tám nguyên tắc chân chính của Bụt vào doanh nghiệp và đời sống nhằm lợi mình lợi người một cách chân chính và bền vững.

 • 8 nguyên tắc hay 8 con đường chân chính đó là:
 • 1.Chánh tri kiến: Là thấy, nghe, hay, biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan.
 • 2.Chánh tư duy: Là suy nghĩ, xét nghiệm chân chính, tư tưởng đúng với lẽ phải.
 • 3.Chánh Ngữ: Là lới nói chân thật, công bằng, ngay thẳng và hợp lý.
 • 4.Chánh nghiệp: Là hành động việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, không tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, hạnh phúc và tính mạng của người khác.
 • 5.Chánh mạng: Là sống nghề nghiệp lương thiện, trong sạch không tham lam, luôn làm việc lợi mình lợi người và luôn giữ gìn giới luật.
 • 6.Chánh tinh tấn: Là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến đến mục đích đã vạch sẵn không vì một lý do gì mà lùi bước.
 • 7.Chánh niệm: Là ghi nhớ những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình cho người.
 • 8.Chánh Định: Là luôn định tâm, tập trung vào vấn đề, một công việc đã được giao, không bị ngoại cảnh chi phối, sao lãng, kiên định đến khi sự việc hoàn mãn.
 • “Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về Trí tuệ, nhưng Trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về Đạo đức”
 • “không có một định luật công bằng thương mại hay nguyên tắc kinh doanh chuẩn mực nào trên thế giới có thể tròn vẹn, đầy đủ và ý nghĩa hơn tám lời dạy của Bụt.”
 • 1. Cải thiện tự thân
 • 2. Cải thiện hoàn cảnh
 • 3. Cải thiện cuộc sống

 

DakTô Coffee send to you Many thanks for your trust and confidence.